top of page

Trygg i FAbU - varsling

austin-kehmeier-lyiKExA4zQA-unsplash.jpg

Vi ønsker at FAbU skal være et trygt sted for alle. Om du opplever eller ser noe du opplever som ikke  greit, noe som føles ubehagelig eller skremmende, eller handlinger som er ulovlige vil vi gjerne at du varsler om det og heller en gang for mye enn en gang for lite. Alle varsler blir tatt på alvor. 

 

trygg.lnu.no har en god og informativ side om hvordan varsle og hvordan motta et varsel. 

Her har vi sammenstilt denne siden og hvordan det konkret gjøres i FAbU ut fra  

Frelsesarmeens prosedyre for varsling av seksuell trakassering og overgrep som du finner her (siste versjon per 15. juni 2021) eller i simployer i håndbok HMS og internkontroll, kap 2.1.7: retningslinjer ved mistanke om seksuell trakassering og overgrep.  

1. Jeg vil varsle  

 

- Du kan melde fra til en av dine ledere i din FAbU gruppe, eller korpsleder, som med ditt samtykke deretter tar dette videre. 

- Er du på en leir/arrangement når du skal varsle er det din leder eller Leirsjef/arrangementsansvarlig som skal varsles. Med ditt samtykke tar vedkommende deretter dette videre til de rette instanser. 
 

Du finner mer info rundt det å varsle her.

 

Den informasjonen du gir er konfidensiell. Det betyr at bare de som skal jobbe med varselet, lederne og de du selv forteller det til, vil vite om saken. 

 

2. Hvordan motta et varsel    

Noen ganger vil du på forhånd vite at en person vil snakke med deg om noe spesielt og du  kan forberede deg, andre ganger kan det komme mer spontant så vi vil uansett anbefale deg  å lese igjennom hva trygg.lnu sier om å motta et varsel

 

Taushet – husk at du ikke kan love at du ikke skal fortelle videre hva du får høre. Men du kan love at den som forteller alltid skal få være informert om hva som skjer når.  

Når du har mottatt et varsel 

  • er du på leir/arrangement melder du til leirsjef/arrangementsansvarlig 

  • er den varselet gjelder leder i en barne/ungdomsgruppe melder du fra til hovedleder i barne /ungdomsgruppa, korpsleder eller til personalavdelingen.

  • er den varselet gjelder ansatt i Frelsesarmeen melder du rett til vedkommendes leder 

3. Hva gjør FAbU forbyggende? 

 

Alle ledere i FAbU skal gjennomføre e-læringskurset Trygg i FAbU som du finner her (Frivillige) (Ansatte)

Det er en enkel veiledning for alle ledere i Frelsesarmeens barn og unge, som sier noe om hvordan vi skal jobbe for at alle skal være trygge i FAbU. 

 

Alle ledere i FAbU skal vise fram politiattest uten merknad

For mer om hvordan man kan varsle kritikkverdige forhold i Frelsesarmeen se her.

bottom of page