top of page

Prosedyre og skadeskjema 

ved ulykke

FAbU har skade/ulykkesforsikring hos KNIF for arrangement og aktivitet i regi av FAbU sentralt og lokalt.

 

Ved skade/ulykke i lokale arrangement/ lokal aktivitet. 

  1. Lokal leder gir den skadelidte skademelsingsskjema, se vedlegg. Det informeres om at ved evt utbetaling vil KNIf trekke fra 1.000,- i eganandel. FAbU vil refundere kr 500,- av disse til skadelidte.

  2. Skademeldingsskjema fylles ut av den skadelidte. 

  3. Skadelidte sender skadeskjema inkl nødvendig dokumentasjon/erstatningskrav til FAbU HK.

  4. FAbU HK bekrefter at skadelidte kommer inn under forsikringsordningen, og sender papirene til KNIF.

  5. Den videre dialog går mellom skadelidte og KNIF.

  6. Eventuelle følger av skader som kommer opp siden, meldes og dokumenteres til KNIF sammen med erstatningskrav.

Skadeskjema kan lastes ned HER.

bottom of page