top of page
austin-kehmeier-lyiKExA4zQA-unsplash.jpg

Mentorskap
 

I FAbU har vi stor tro på det å gå sammen med noen. Vi trenger det både som barn, som ungdommer og som voksne fordi vi utvikler oss i fellesskap med andre.
 

I Bibelen finner vi mange eksempler på hvordan mennesker gikk sammen og lærte av hverandre, og Jesus er naturligvis vårt største forbilde der. Han samlet en gjeng og gikk sammen med dem. Han lærte dem opp i tro og arbeid. Han sørget for dem og oppmuntret dem. Han veiledet og irettesatte. Han var tett på i det daglige. Og hans «Følg meg» gjør at vi i FAbU vil ha fokus på dette.
 

Vi vil skape trygge fellesskap der barn og unge blir kjent med Jesus og vokser i troen på ham.
 

FAbU har valgt å ha stort fokus på mentorskap i lederkurset for unge ledere (LUP). Der får hver deltaker en mentor, helst fra sitt hjemkorps, som følger opp med månedlige samtaler der den voksne aktivt lytter og responderer. Det blir for den unge en trening i det å dele livet med en annen voksen enn foreldre. Det handler både om det daglige livet, menighetslivet og det personlige troslivet. Den voksne har som sin hovedoppgave å heie og oppmuntre. Det hele begynner der ungdommen er og ønsker å begynne. Det krever at man som mentor har en holdning som evner å romme deltagernes ulike utgangspunkt og synspunkter. Det forventes en stor grad av konfidensialitet mellom partene som betyr at det som snakkes om ikke tas inn i andre sammenhenger eller fortelles til andre.
 

I tillegg har den unge en praksisveileder som er tett på i de praktiske oppgavene på korpset. Den unge har nemlig et eller flere fokusområder der den skal utvikle seg som leder. Dette gjør man ikke alene, men ved å gå etter og lære av den andre og av fellesskapet.
 

Dette er en modell på en kultur vi ønsker skal spre seg langt i korpsenes daglige liv. At vi uavhengig av om vi er en del av et opplæringsforløp får evne til å se hverandre og gå sammen med hverandre. At det blir helt naturlig å gå sammen med en annen eller med en gruppe og ikke stå i oppgaver og tjeneste alene eller i livet generelt.

For deg som ønsker å dykke dypere i temaet har vi også et e-læringskurs med Christian Thorbjørnsen som er pastor i Salt Nord Hordaland. Du som er frivillig kan gå til kurset her. 
Dersom du er ansatt i Frelsesarmeen kan du gå her.

bottom of page